بسته ایران جراحی سینمای عمل جراحی

بسته: ایران جراحی سینمای عمل جراحی فیزیوتراپی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بازبینی در ۱۷۰۰ مورد تاکنون ، ۳ هزار درخواست بازبینی در احکام اعدام و حبس ابد در تهران

نخستین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با عنوان مواد مخدر، روز یک‌شنبه دهم تیر ماه با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی د

بازبینی در ۱۷۰۰ مورد تاکنون ، ۳ هزار درخواست بازبینی در احکام اعدام و حبس ابد در تهران

۳ هزار درخواست بازبینی در احکام اعدام و حبس ابد در تهران/ بازبینی در ۱۷۰۰ مورد تاکنون

عبارات مهم : ایران

نخستین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه آسیب های اجتماعی با عنوان مواد مخدر، روز یک شنبه دهم تیر ماه با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های شهرستان های استان، سردار زاهدیان رییس پلیس مواد مخدر و تعداد دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی در غرب و شرق استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و نمایندگانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، به ریاست دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد .

به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اذعان به این که مساله مواد مخدر مشکلی دیرینه در کشور است که به خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اعمال سیاست های متفاوتی مواجه شده است هست، در تبیین این سیاست ها اظهار داشت: در اوایل پیروزی انقلاب برخوردهای سریع و جدی به عمل آمد؛ متعاقباً با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سیاست ها تا حدی تعدیل شد؛ به گونه ای که مجازات اعدام جهت مواد مخدر مهم مشمول بر هرویین، کراک و مرفین که میزان آن بیش از سی گرم باشد آینده نگری گردید.

بازبینی در ۱۷۰۰ مورد تاکنون ، ۳ هزار درخواست بازبینی در احکام اعدام و حبس ابد در تهران

بازنگری نسبت به ۱۷۰۰ درخواست محکومان به اعدام و حبس ابد

جعفری دولت آبادی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در بعضی موارد به حبس وفق ماده ۴۵ قانون پیش گفته را، تحول دیگری دانست که در نیمه دوم سال گذشته نمودار عوض کردن سیاست ها در عنوان مبارزه با مواد مخدر است و با اشاره به درخواست های محکومان به اعدام و حبس ابد در پایتخت کشور عزیزمان ایران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۳ هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد شده است اخذ شده است که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون تازه در دادگاه ها مورد بازبینی قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه ها در مناسب ترین وقت نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نمایند.

وی با اشاره سیر تحولی سیاست های مرتبط با مواد مخدر و با یادآوری برگزاری جلسات مسوولان با حضور مقام معظم رهبری هر شش ماه یک بار، به بیانات مقام رهبری در آخرین جلسه که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد اشاره نمود و اظهار داشت: توصیه ایشان نقل به مضمون، بر شکستن کمر مالی عوامل باندهای مواد مخدر و روان گردان و سوق دادن مبارزه به سمت بنیان های مالی مرتکبان این جرایم تأکید دارد.

نخستین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با عنوان مواد مخدر، روز یک‌شنبه دهم تیر ماه با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی د

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با مواد مخدر از جهت مجازات های مالی که در جهت تخفیف می باشد، افزود: مطابق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه صرفاً اموالی مصادره می شود که از جرم حاصل شده است باشد و لذا کارها دادسرا و دادگاه های انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا این اموال مهم است.

دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که عنوان مواد مخدر از اولویت های پنج گانه ای که است که در حوزه آسیب های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، در توجیه علت اهمیت موضوع، به افراد درگیر با عنوان اعتیاد و مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: جهت تشخیص آمار افراد درگیر با عنوان باید رقم معتادین را در میانگین افراد خانواده در سطح کشور که سه تا چهار نفر است ضرب نمود که رقم قابل توجهی است.

قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست های بالادستی هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی پذیرد

بازبینی در ۱۷۰۰ مورد تاکنون ، ۳ هزار درخواست بازبینی در احکام اعدام و حبس ابد در تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران توصیه دیگری که در عنوان مواد مخدر جای توجه دارد، اتصاف یکی از عناوین «مجرم» یا «بیمار» به معتاد اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: در این خصوص که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، بحث های زیادی شده است است و آن چه در پاسخ به این پرسش باید مورد توجه قرار گیرد، قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست های بالادستی نظام در این حوزه است که هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی پذیرد و حداقل آن که هر دو وصف بیمار و مجرم را بر معتاد بار می کند و در تایید این نظر باید گفت استعمال مواد مخدر که منتهی به اعتیاد می شود، با اراده فرد به عمل می آید؛ این در حالی است که بیماری امری غیر ارادی است.

آثار مواد مخدر و روان گردان بر ارتکاب جرایم و آسیب های اجتماعی

جعفری دولت آبادی محور دیگری که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان باید مورد توجه قرار گیرد را مشمول بر تاثیر مواد مخدر و روان گردان در ارتکاب جرایم و دیگر آسیب های اجتماعی دانست و اظهار داشت: مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم مانند قتل و دزدی است و هم چنین بعضی از آسیب های اجتماعی مانند طلاق و فحشا از مواد مخدر نشات می گیرد لذا با عنایت به مشکلاتی که در مقابله با مواد مخدر موجود هست، به نظر می رسد که سرمایه گذاری زیاد در این حوزه مهم است.

نخستین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با عنوان مواد مخدر، روز یک‌شنبه دهم تیر ماه با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی د

وی پرسشها موجود در مقابله با مواد مخدر و روان گردان را در سه عنوان مجاورت کشور عزیزمان ایران با کشورهایی که کشت وسیع مواد مخدر دارند، عوض کردن نوع مواد از سنتی به صنعتی و فراگیر شدن استعمال مواد به گونه ای که موجب پایین آمدن سن اعتیاد گردیده هست، مورد توجه قرار داد و در تبیین نخستین مسئله اظهار داشت: در بعضی از کشورهای همسایه به طور وسیع شاهدانه و خشخاش کشت می شود و بعضی گزارش ها موید آن است که در افغانستان میزان کشت بسیار زیاد کردن یافته و طبیعی است که پرسشها ناشی از این عنوان بر کشور ما تحمیل می شود؛ آیا که کشور عزیزمان ایران به عنوان ترانزیت مورد نظر قاچاقچیان مواد مخدر است.

ظهور مواد مخدر صنعتی کار مبارزه را سخت تر کرده است

بازبینی در ۱۷۰۰ مورد تاکنون ، ۳ هزار درخواست بازبینی در احکام اعدام و حبس ابد در تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در توضیح دو محور دیگری که به عنوان مسئله اساسی باید در مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مخدر سنتی مورد استفاده قرار می گرفت و لذا رژیم سابق با اتخاذ راهکارهایی از جمله سهمیه بندی جهت معتادان مسن، تلاش در مهار مسئله داشت؛ ولی ظهور مواد مخدر صنعتی به خاص طی سال های اخیر که قاچاق آن سود زیادی در بر دارد و تهیه آن نیز ساده هست، مبارزه را سخت تر کرده هست. هم چنین امروزه اعتیاد به سنین پایین و قشر زنان هم سرایت کرده و از جمله گزارش های رسمی دائر بر رخنه اعتیاد به بعضی اقشار تا ۲۲ درصد هشداردهنده است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که این سه اتفاق در حوزه مواد مخدر در کنار عوض کردن قانون و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، ایجاب می نماید که توجه به مبارزه با مواد مخدر زیاد شود، افزود: از این رو دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نخستین جلسه آسیب های اجتماعی در امسال را به بررسی کارها دستگاه های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان، رصد اوضاع شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در این خصوص و در مقایسه با دیگر استان ها تخصیص داده شده است داده است.

وی در بررسی مقایسه ای موضوع، تاکید نمود که باید استان های با اوضاع مشابه را در کنار هم قرار داد و به عنوان مثال، استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل مقایسه با استان های کرمان و سیستان و بلوچستان نمی باشد بلکه باید با استان هایی چون البرز یا زنجان مورد مقایسه قرار گیرد.

استفاده از بازداشتگاه کهریزک جهت نگه داری معتادان متجاهر

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااهمیت ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه های مرتبط با عنوان و تمرکز بر دو توصیه مشمول بر جمع آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: در تمامی جلسات آسیب های اجتماعی بر جمع آوری معتادان متجاهر تاکید شده است هست، ولی بروز مشکلاتی چون کمبود مکان نگه داری، کارها را تا حدی معطل گذاشته است و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران به پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را جهت نگه داری معتادان متجاهر تخصیص داده شده است دهد. هم چنین مقرر گردید که مکان های نگه داری معتادان با شرایط سخت تری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چند ماهه که چندان هم سخت نمی گذرد تمام خواهد شد.

ضرورت تمرکز قضات بر روی شناسایی اموال متهمان

جعفری دولت آبادی در خصوص ضرورت تمرکز دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی بر ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر، افزود: قضات در مرحله تحقیقات بر روی شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا مجرمانه اموال متمرکز شوند. پلیس نیز در این خصوص کمک کند؛ آیا که یکی از پرسشها دیرینه و مزمن در این پرونده ها، حمایت مالی روسای باندهای مواد مخدر از متهمان و خانواده های آنان است که موجب می شود مرتکبان این جرایم دلواپس دستگیری و زندانی شدن خود نباشند.

تسریع در اجرای احکام محکومان

وی از دادستان های شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست نسبت به اجرای احکام محکومان به اعدام که بعد از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه تایید شده است اند، تسریع نمایند و افزود: عدم اجرای احکام اعدام پیش از تصویب قانون اخیرالذکر با این توجیه همراه بود که لایحه مربوط به این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح بود. البته در گذشته نیز ناهماهنگی هایی در اجرای احکام اعدام به چشم می خورد؛ به گونه ای که در بعضی استان ها محکومیت به اعدام با عنوان سی گرم هرویین یا شیشه اجرا می شد و در بعضی استان ها حکم مجرمی که سی کیلوگرم مواد را جابجا کرده بود به مرحله اجرا نمی رسید. قوه قضاییه در تعدیل این رویه ها دستوراتی صادر نمود و مسئله تا حدی مرتفع گردید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنایت به تصویب قانون جدید، از دادستان های شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست در مواردی که حکم اعدام در دادگاه انقلاب اسلامی با قانون تازه منطبق تشخیص داده شده است و تایید گردیده و خدشه ای به حکم وارد نیست، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

جعفری دولت آبادی از دستگاه های اجرایی و انتظامی مرتبط با عنوان خواست به وظایف خود در جهت مقابله با اعتیاد و مواد مخدر مصرح در قانون برنامه ششم توسعه توجه نمایند.

کشفیات پلیس در سال ۱۳۹۶

سردار زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گزارشی از اوضاع مبارزه با مواد مخدر در سطح های ملی و استان پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و هم چنین سه ماهه اول امسال ارائه نمود و اوضاع استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را با سایر استان ها مقایسه کرد.

وی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ را ۷۱۲۸۷۱ کیلوگرم اعلام نمود که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد زیاد کردن داشته و در این راستا از جمله کشفیات شیشه ۲۲ درصد را به خود تخصیص داده شده است داده است.

وی رتبه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در کشفیات را نسبت به سایر استان های کشور، استان دهم اعلام نمود و با اظهار این که استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در رتبه های اول تا سوم قرار دارند، در خصوص کارها پلیس در امحا کشت خشخاش و شاهدانه در کشور، افزود: امسال به علت زیاد کردن بارندگی در بعضی استان ها، پلیس ناچار عملیات امحا را در دو مرحله انجام داد و نتیجه آن که در سه ماهه اول امسال ۵۹ درصد زیاد کردن امحا کشت شاهدانه و خشخاش داشته ایم.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ورود مواد روان گردان تازه مشمول بر ان.پی.اس ها که دارای ریشه گیاهی و صنعتی هستند و هم چنین مواد جدیدی که به صورت ماشین رشد کرده و توهم زا می باشند را از مشکلاتی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و تکمیل قانون نسبت به این مواد را مهم خواند.

وی کشفیات مواد مخدر و روان گردان در پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ را نسبت به کل کشور ۲ درصد جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ، ۳ درصد جهت غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و یک درصد جهت شرق استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ذکر نمود و در مقایسه شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از نظر کشفیات اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ ملارد با ۴۰ درصد کم کردن کشفیات نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه بوده و در برابر شهریار با ۳۶۲ درصد رشد، شهر اول استان از نظر کشفیات مواد مخدر و روان گردان محسوب می شود. هم چنین در شرق استان، پاکدشت با ۳۵۴ درصد رشد کشفیات در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل، رتبه اول را در شرق استان به خود تخصیص داده شده است داده است.

وی از کم کردن کشفیات پیش سازها در سال ۱۳۹۷ خبر داد و این کم کردن را ناشی از زیاد کردن قیمت پیش سازها به واسطه کارها پلیس در مرزها و جلوگیری از ورود پیش سازها دانست.

سردار زاهدیان از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در سال ۱۳۹۷ خبر داد که نتیجه آن دستگیری ۳۲۷۸۷ معتاد متجاهر و ۱۳۱۷۲ خرده فروش بود که نسبت به سال گذشته با ۶ درصد زیاد کردن مواجه بوده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر از وقایع سال ۱۳۹۶ را، زیاد کردن ورود قرص های روان گردان به کشور و رشد ۶۷ درصدی این پدیده شوم اعلام کرد و با اشاره به عوض کردن الگوی مصرف در کشور، در خصوص باندهای دستگیر شده است طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵، ۲۱۹۱ باند مواد مخدر و روان گردان شناسایی و ۳۳۵۱۵۴ فقره پرونده تشکیل شد که این میزان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب با کم کردن ۱۲ درصدی و زیاد کردن ۷ درصدی مواجه بود.

وی هم چنین از توقیف ۲۳۹۶۱ دستگاه ماشین و کشف ۹۲۶ قبضه سلاح در سال ۱۳۹۶ از قاچاقچیان خبر داد.

وی پیشنهاد نمود اجرای طرح حاشیه مدارس و پاکسازی مدارس که در سال گذشته به عمل آمد، ادامه یابد؛

در ادامه سردار خانچرلی مدیر پلیس غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارشی از کارها پلیس در جمع آوری معتادان متجاهر ارائه داد و مجموع کشفیات پلیس در غرب استان در سه ماهه اول امسال را ۱۹۸۸۷ کیلوگرم اعلام نمودند.

رضا ابوالحسنی سرپرست ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این دادسرا در خصوص جمع آوری معتادان متجاهر طی سه ماه اول سال جاری، از جمع آوری ۳۱۰۰ نفر بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و ۱۶۰۰ نفر بر اساس ماده ۱۵ همین قانون خبر داد.

علیش پور دادستان پاکدشت از زیاد کردن فعالیت مجرمان در حوزه مواد مخدر در شهرستان پاکدشت بعد از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح مواد مخدر خبر داد و افزود: در امسال ۲۷۰۰ معتاد متجاهر در منطقه پاکدشت جمع آوری شدند.

دکتر جعفری دولت آبادی در جمع بندی مباحث جلسه و اعلام مصوبات، با تصریح به لزوم توجه زیاد به پرسشها اجتماعی و چند وجهی بودن آن و هم چنین اظهار این که آسیب های اجتماعی و از جمله عنوان جمع آوری معتادان صرفاً با کارها قضایی برطرف نمی شود، توجه دادستان ها را به این توصیه معطوف داشت که آسیب های اجتماعی همانند طلاق، به این جهت که مساله کشوری هست، کار جمعی را می طلبد.

به آسیب های اجتماعی نگاه محض قضایی نداشته باشید

وی ضمن انتقاد از بعضی ناهماهنگی ها میان دستگاه های مرتبط با آسیب های اجتماعی افزود: دادستان ها به مساله آسیب ها نگاه محض قضایی نداشته باشند؛ آیا که این حوزه کار جمعی را می طلبد و مورد نیاز است هر دستگاهی منطبق با مصوبات و مقررات موجود به وظیفه خود عمل کند.

حضور موثر دادستان ها در جلسات هماهنگی مبارزه با مواد مخدر توصیه دیگری بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن تاکید نمود و هم چنین از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست کاستی های موجود در مبارزه با مواد مخدر را از دستگاه های متفاوت و از جمله فرمانداری ها پیگیری کند.

لزوم احداث اردوگاه های نگه داری محکومان مواد مخدر

جعفری دولت آبادی ضمن اشاره به وظیفه قانونی دولت در احداث اردوگاه های عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر و تحویل این مراکز به دستگاه قضایی افزود: وزارت کشور به شرکت زندان ها و از جمله در مورد فشافویه کمک هایی نموده است و تا زمانی که اردوگاه به معنی خاص آن احداث نشده هست، باید از ظرفیت های دیگر استفاده کرد. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین بر لزوم همکاری دستگاه های مرتبط ردیابی متهمان در رابطه با پولشویی متهمان مواد مخدر تأکید کرد.

جعفری دولت آبادی به مسئله نگه داری معتادان متجاهر زن به لحاظ کمبود اردوگاه نیز توجه نمود و با اشاره به ظرفیت دو کمپی که به این معتادان تخصیص داده شده است یافته به میزان ۱۵۰ نفر، زیاد کردن ظرفیت ها را مهم خواند.

دسترسی سریع به مواد مخدر، مشکلی بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن اشاره نمود و به عنوان راهکار اظهار داشت: باید شیوه های مقابله را با عنایت به عوض کردن شیوه های ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر متحول نمود. هم چنین مورد نیاز است دادستان ها ضمن تسریع در صدور دستورات قضایی، پلیس را با چالش مواجه نسازند.

جعفری دولت آبادی با عنایت به رقم اعلامی جهت معتادان کشور و میانگین اعضای هر خانواده به تعداد چهار نفر، نتیجه گرفت که در حال حاضر خانواده های زیادی در سراسر کشور درگیر معضل اعتیاد هستند و مورد نیاز است در این خصوص راهکارهای اساسی تدبیر شود.

اعتیاد فراتر از یک مساله اجتماعی است

توجه به پرسشها فرهنگی و آموزشی از دیگر مصوبات این جلسه بود و دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان نظر مطرح از سوی بعضی کارشناسان مبنی بر تسهیل تکرار تناوب اعتیاد، اظهار داشت: امروزه اعتیاد فراتر از یک مساله اجتماعی است و لذا طیف های تناوب باطل تسهیل گردیده و از این رو مورد نیاز است کارها مقابله ای و پیشگیرانه زیاد کردن یافته و هدفمند شود.

جعفری دولت آبادی حفظ مراکز دی.آی.سی و مرتفع نمودن پرسشها مربوط به این مراکز را مورد توجه قرار داد و با اعلام مخالفت نسبت به پیشنهاد تعطیلی این مراکز، افزود: عملکرد این مراکز موجب می شود حالت خطرناک معتاد کم کردن یابد و در اوضاع بی خطری قرار گیرد.

سرکشی از کمپ های نگه داری معتادان متجاهر توصیه دیگری بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بر آن تاکید نمود و از دادستان ها خواست در بازدیدها به جای صدور دستور پلمب و تعطیلی این مراکز، در جهت برطرف پرسشها تدبیر نمایند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اوضاع کمپ های نگه داری معتادان در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که با ۱۶ هزار کمبود جا مواجه هست، این مسئله را مختص شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ندانست و افزود: دادستان ها باید زیاد کمک کنند و مواظبت نمایند تا حقوق مردم تضییع نشود و در عین حال به اوضاع و ظرفیت زندان ها نیز توجه داشته باشند.

وی با اذعان به ملی بودن مساله مواد مخدر، نتیجه گرفت که نگاه ها و کمک ها نیز باید در سطح ملی رخ دهد و با اشاره به عودت بخشی از وجوه تخصیص داده شده است یافته جهت این امر، اظهار داشت: قابل قبول نیست که دستگاهی با توجیه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان بودجه و اعتبار دریافت کند و بدون هزینه کرد در محل مشخص شده، آن را به خزانه عودت دهد. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از وزیر بهداشت خواست دستور بررسی موضوع، را صادر نماید تا در صورتی که اعتباراتی به این عنوان تخصیص یافته است جهت مبارزه با پرسشها بهداشتی در حوزه مواد مخدر صرف گردد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | قانونی | آسیب های اجتماعی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog